Kehoyhteys-verkkokurssi

Kurssi on tarkoitettu vuorovaikutustyötä tekeville auttajille, kuten psykoterapeutit, psykofyysiset fysioterapeutit, psykologit, toimintaterapeutit, tanssiterapeutit, ravitsemusterapeutit, lääkärit, sosiaalityöntekijät, psykiatrian ammattilaiset.

Ammatillisen kasvun tukena

Kokemuksellinen kehotietoisuusharjoittelu helposti kotoa tai työpaikalta käsin vahvistamaan psykofyysistä osaamista. Kurssi edistää työssäjaksamista, auttaa tunnistamaan kuormittumista sekä lisää palautumista kehollisten säätelykeinojen oppimisen kautta.

Harjoittele kun sinulle sopii

Miltä tahansa laitteelta, milloin tahansa sinulle sopivana ajankohtana. Jatka siitä mihin jäit. Videotuntien katselukertojen lukumäärää ei ole rajoitettu, joten voit palata harjoituksiin aina uudestaan. Uusi harjoitus avautuu kerran viikossa.

Kurssitodistus

Saat kurssista osallistumistodistuksen tuntimäärineen. Jatkossa voit täydentää kokemuksellista osuutta myös luennoin ja verkko-koulutuksin ja vahvistaa psykofyysistä ammattitaitoasi.