Kehoyhteys 1

Terapeuttien ja vaativaa vuorovaikutustyötä tekevien auttajien tukena

  Kurssi on tarkoitettu vuorovaikutustyötä tekeville auttajille,
kuten psykoterapeutit, psykofyysiset fysioterapeutit, psykologit, toimintaterapeutit, tanssiterapeutit, ravitsemusterapeutit, lääkärit,
sosiaalityöntekijät, psykiatrian ammattilaiset.

Verkkokurssin kokemuksellisilla harjoituksilla rakennat ja syvennät kehoyhteyttä. Voit hyödyntää kurssin antia oman jaksamisesi sekä asiakassuhteidesi hyödyksi. Voit aloittaa kurssin milloin vaan sinulle sopivana ajankohtana, kurssin kesto on 15 viikkoa. Sisältö on kehitetty ohjaajien oman syvällisen kehotietoisuustyöskentelyn, vuosien asiakastyöstä tulleen kokemuksen sekä kouluttautumisen myötä psykofyysisestä viitekehyksestä käsin.
 
MILLOIN:
Yhteisaloitus kurssille on 2.9.2024, jolloin ensimmäinen jakso avautuu. Jaksoja on yhteensä 15 ja ne ovat kestoltaan 40-45 min mittaisia. Uusi jakso avautuu kerran viikossa, joka maanantai. Voit katsoa tallenteet ja tehdä harjoitukset kun sinulle sopii. Kurssi harjoituskokonaisuuksineen on käytössäsi 6 kk viimeisen harjoituksen avautumisen jälkeen.  

HINTA:  295 € (sis. alv 10%)  

ENNAKKOTILAAJAN ETU:
Kun varaat paikkasi kurssilta ennen 15.6.2024, saat ennakkotilaajan etuna Traumasensitiivisen joogan työpajan (arvo 75€).

Kehoyhteyden tavoitteena on auttaa sinua ymmärtämään kehon ja mielen välistä yhteyttä itsessäsi sekä kehittämään myös työkaluja, joilla voit käyttää kehotietoisuutta hyödyksesi terapia- ja vuorovaikutustyössä. Kurssin aiheet kattavat laajan kirjon kehollisia teemoja, jotka ruumiillistuvat syvemmän kehotietoisuuden perustuksiksi.

Kurssimme tarjoaa 15 viikkoa kokemuksellista oppimista, joka on kehotietoisuuden ja kehoyhteyden ydin.

Kehoyhteys-kurssi kestää 15 viikkoa ja uusi harjoitus avautuu kerran viikossa. Viikoittainen harjoituskokonaisuus on kestoltaan noin 40-45 minuutin mittainen, joka jää tallenteena verkkoalustalle. Voit siis tehdä harjoitteet silloin kuin sinulle itsellesi sopii parhaiten eikä yhtään harjoitusta jää välistä päällekkäisten menojen vuoksi.

- Kehoyhteys 1-kurssin teemoja:
- Kehoyhteyden rakentaminen, kontaktiin tuleminen
- Keholliset voimavarat: juurtuminen/alustakontakti, keskusta, keskilinja, rajat, hengitys
- Vireyden säätely ja palautuminen
- Kehollinen itsemyötätunto
- Aktivaatio – hellittäminen – oleminen
- Stressilihaksiston huoltaminen

Harjoitukseen voit palata niin usein, kun koet tarpeelliseksi, jolloin teemat ja harjoitteet on helpompi sisäistää. Voit esimerkiksi oman harjoittelun jälkeen palata harjoitteiden äärelle uudestaan joku tietty ”asiakas mielessä”, joka voi auttaa ottamaan harjoitteita käyttöön myös omien asiakkaiden kanssa. Voit käyttää tallenteita myös asiakaskäyntien välissä ”nollamaan tilanteen” ennen seuraavaa asiakasta. Kurssi on käytössäsi 6kk viimeisen harjoituksen avautumisen jälkeen, joten voit jopa uusia koko kurssin toteutuksen seuraavan puolen vuoden aikana.  

Mikäli haluat päästä jakamaan kokemuksia muiden ammattilaisten kanssa, tarjoamme lisäpalveluna keskustelevan ryhmän, joka kokoontuu etäyhteydellä 2x kurssin aikana, kurssin puolessa välissä ja lopussa.


" Kehotietoisuustyöskentelyn sisältö rakentuu mm.
psykofyysisen fysioterapian, tanssi-liiketerapian, psykofyysisen hengitysterapian ja
 Basic Body Awareness -terapian harjoituksista. "

Kurssitodistus ja mahdollisuus täydentää psykofyysistä osaamista
vahvistavaksi koulutuskokonaisuudeksi

Kurssin päätteeksi saat todistuksen tuntimäärineen osallistumisestasi. Tulemme jatkossa myös julkaisemaan luentoja oppimisalustalla, jolloin Kehoyhteys-kurssi ja luennot yhdessä muodostavat koulutuskokonaisuuden, jossa yhdistyvät teoria ja kehollinen harjoittelu, mikä vahvistaa ammattitaitoa psykofyysisessä osaamisessa. Muistathan myös, että kehotietoisuus osana työhyvinvointia edistää työssäjaksamista, auttaa tunnistamaan kuormittumista ennaltaehkäisevästi sekä lisää palautumista kehollisten säätelykeinojen oppimisen kautta.

Liisa Sonkamuotka

Kurssin kehittäjä

Psykofyysinen fysioterapeutti
Tanssi-liiketerapeutti Psykoterapeutti
Joogaohjaaja

Tuuli Jussila

Kurssin kehittäjä

Psykofyysinen fysioterapeutti
Tanssi-liiketerapeutti
Keho-orientoutunut työnohjaajakoulutettava
Joogaohjaaja

Meidän tarkoituksena on tuoda kehon viisaus sote-ammattilaisten käyttöön ja sen myötä asiakkaille sekä hoitosuhteiden tueksi, vuorovaikutukseen asettumisen ja virittymisen tavaksi, pohjaksi. Myötätuntouupumus ja työssä väsyminen on iso haaste alallamme, jonka ennaltaehkäisyyn sekä kuntouttamiseen oman kehoyhteyden kirkastaminen tuo suuren avun.
 
Kurssimme on suunniteltu huolella kehittämään kehoyhteyttäsi ja kehotietoisuuttasi ja pohjautuu vahvaan ammatilliseen osaamiseemme sekä omiin kokemuksiimme kehollisuuden voimasta. Uskomme, että kurssimme voi olla merkittävä askel kohti parempaa hyvinvointia ja tietoisempaa kehoyhteyttä. Tule mukaan matkalle kohti syvempää kehotuntemusta ja hyvinvointia kanssamme!

”Harjoitusten teko on auttanut huomioimaan potilaiden ke-hollisia tuntemuksia ja herkis-tänyt huomioimaan milloin asiakas on esim. ylivireystilas-sa, vaikka sanookin olevansa ok. Olen oppinut tunnistamaan kehollisen reagointini ja sen myötä tilanteet, kun asiakkaan on vaikea kunnioittaa rajojani. Pystyn ”kilttinä ja tunnollisena tyyppinä” nyt paremmin suoje-lemaan rajojani ja hoitamaan tilanteet ystävällisen päättä-väisesti. Se on vähentänyt kuormittuneisuuttani töissä. Tällainen koulutusosuus pitäisi kuulua myös psykoterapian opintoihin! Lämmin suositus.”

 - Psykoterapeutti, Psykologi

 


”Haluan kalenteroida syksyyn työpäivän keskelle säännöllisen hetken kehoyhteyden ylläpitämiselle ja se onnistuu parhaiten kun siihen on olemassaoleva struktuuri. Tiedän että ilman sitä luistan, tulee aina jotain muuta. Siispä iImoittaudun mukaan tälle kurssille!”

-Tanssi-liiketerapeutti,  
 Psykoterapeutti


”Olen tullut tietoisemmaksi rajoistani kehoyhteys-ryhmän myötä. Rajojen hahmottaminen auttaa minua tunnistamaan jaksamistani työmäärään liittyen ja lisäksi  selventää minulle asiakastyön vuorovaikutusta siten, että, pystyn olemaan paremmin läsnä asiakkaan kokemukselle kuitenkin säilyttäen oman erillisyyteni. Tämä on edistänyt työhyvinvointiani merkittävästi ja luo turvaa asiakassuhteisiin niin minun kuin asiakkaitteni näkökulmasta.”

- Psykofyysinen fysioterapeutti


”Suljen silmät.

Suuntaan huomioni jalkapohjiin, alustakontaktiin jalkojeni alla.
Annan painon laskeutua ja jakautua kummallekin jalalle sekä lantioni päälle.

Suuntaan huomioni päälaelle ja mielikuvissani piirrän linjan,
joka kulkee kehoni oikean ja vasemman puolen välissä,
päälaelta jalkojen päähän saakka.
Keskilinja.

Huomioni siirtyy hengitykseen.
Sen kevyeen ilmavirran tuntuun nenässä,
liikkeeseen rintakehällä ja vatsalla.

Asetan käden hetkeksi kehon keskustaan,
navan yläpuolelle ja tunnustelen hengitysliikettä sormieni alla.

Kohotan hieman hartioitani ja annan niiden laskeutua takaisin alas.
Pyörittelen päätäni.

Huokaus.

Annan itseni asettua rakenteisiini, annan itselleni luvan olla.

Huomaan pientä epävarmuuden tunnetta vapauden tunteen rinnalla.
Olen vaan ja hengitän.

Avaan silmät.

Kuulostelen hetken hiljaisuuden jälkimakua.

Suu kääntyy hymyyn, Katse kirkastuu.

Ilo.” (T.J)

TERVETULOA KURSSILLE!

– Tuuli ja Liisa